(ایسنا)، این قورباغه لقب «کوچک‌ترین مهره‌دار زنده» را از نوعی ماهی ریز واقع در جنوب آسیا ربوده که در سال 2006 این عنوان را در انحصار خود داشت.

اندازه قورباغه بزرگسال از این نوع به طور میانگین، فقط 7.7 میلی‌متر گزارش شده که به اندازه نوک انگشت کوچک است