نتایج یک مطالعه در بولیوی نشان می دهد 68 گونه حیوانی از جمله گربه کوهی Andean به دلیل شکار غیرقانونی در معرض انقراض هستند.

به گزارش سرویس «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دپارتمان محیط زیست بولیوی اعلام کرد: شکار غیرقانونی، جنگل زدایی و آلودگی از جمله عوامل مهمی هستند که موجب شده تا 68 گونه حیوانی در این کشور در معرض خطر انقراض قرار گیرند.

در این مطالعه آمده است اجرای ضعیف قوانین علت در معرض انقراض قرار گرفتن این حیوانات است و از دولت بولیوی درخواست شده تا اقدامات جدی تری علیه شکار و قاچاق این حیوانات اتخاذ شود.

زندگی مجموع 314 گونه حیوانی از جمله کندر، عقاب هارپی، ماکائو آبی سنبلی و میمون عنکبوتی در معرض خطر قرار دارد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری شینهوا، توسعه زندگی انسانی و عدم بهره برداری مناسب از منابع طبیعی بر مناطق محافظت شده این کشور تاثیر مخرب گذاشته است.