فیل متعلق به باشگاه فوتبال بایرن مونیخ آلمان در حال گل زدن به دروازه تیم دورتموند

http://khabarkhoon.com