انبار بزرگ داروهای نایاب حیوانات در خرم آباد کشف شد.

به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پی بررسی یک خبر از گزارش های مردمی مبنی بر این که یک دکتر دامپزشک در خرم آباد اقدام به دپوی داروهای دامی نایاب کرده، تحقیقات ماموران برای رسیدگی به این پرونده آغاز شد.

بررسی های پلیسی نشان داد که این دامپزشک که (الف) نام داشت بدون اطلاع دامپزشکی استان اقدام به دپوی داروهای دامی نایاب در حجم انبوه و به صورت غیرقانونی کرده تا در فرصت مناسب بدون نظارت این داروهای نایاب را در بازار به فروش برساند.

تحقیقات پلیسی نشان داد که انبار این دامپزشک در یکی از خیابان های شهرستان قرار دارد که کارآگاهان با اخذ دستور قضایی این محل را مورد بازرسی قرار دادند که این دامپزشک پس از اطلاع از حضور کارآگاهان گوشی تلفن همراه خود را خاموش کرده و از محل خارج شد.

به گزارش ایسنا، با دستور مقام قضایی قفل انبار با حضور صاحب منزل فک و در بازرسی از آن تعداد و مقادیر زیادی داروی دامی کشف شد و با حضور مدیرکل دامپزشکی استان و کارشناس دارویی، تخلف و تهیه غیرقانونی دارو محرز شد. همچنین با هماهنگی مقام قضایی داروها پس از لیست برداری با تنظیم صورت جلسه به مدیر دامپزشکی استان تحویل داده شد.