آفتاب: محققان صنایع احشام «سسایر» دانشگاه «دیکین» از یک فناوری جدید برای مطالعه ژن‌ها و پروتئین‌های موجود در تولید شیر کبوتر استفاده کرده و نشان دادند که این شیر حاوی آنتی‌اکسیدان‌ها و پروتئین‌های تقویت کننده سیستم ایمنی است.

تولید شیر چینه‌دان یا همان ماده ترشح شده از چینه‌دان پرندگان والد در میان پرندگان نادر بوده و به جز کبوتر، تنها در فلامینگوها و پنگوئن‌های امپراطور نر دیده شده است.

شیر کبوتر برای رشد و پروش جوجه کبوترها ضروری بوده و توسط هر دو والد از سلول‌های پر از مایعات پوشاننده چینه‌دان تولید می‌شود که غنی از چربی و پروتئین هستند.

محققان استرالیایی به مقایسه مشخصات ابراز ژن چینه‌دان در چهار کبوتر ماده شیرده و چهار کبوتر ماده فاقد این قابلیت پرداختند.

از آن جایی که هنوز ژنوم کبوتر توالی‌یابی نشده، این محققان از یک مجموعه جوجه برای شناسایی ژنهای مرتبط استفاده کردند.

ژن‌هایی که در پرندگان شیرده عمدتا بیش ابراز شده ‌بودند، همان ژنهایی بودند که در تحریک رشد سلول‌ها، تولید آنتی‌اکسیدان و در واکنش‌های دستگاه ایمنی نیز درگیر هستند.

محققان همچنین ژن‌های مرتبط با تولید چربی تری گلیسیرید را شناسایی کردند که مشخص می‌کند چربی موجود در شیر از کبد کبوتر نشات می‌گیرد.
به گفته محققان، این پژوهش به ارائه یک دیدگاه کوتاه و جالب از برخی از فرآیندهایی می‌پردازد که در زمان تثبیت نهایی شیردهی در چینه‌دان کبوتر رخ می‌دهد.

محققان نتیجه‌گیری کرده‌اند که این مکانیزم یک مثال جالب از تکامل یک سیستم با شباهتهایی به شیردهی پستانداران بوده، چرا که شیر کبوتر کارکردی مشابه با شیر پستانداران را اجرایی می‌کند.
منبع:سایت افتاب