سلام دوستان
خپل خانوم همون گربه ای که بچه هاشو چند مدت پیش واگذار کردم دوباره فحل شده در حالی که هنوز به یکی از اون بچه هاش که نگه داشتم شیر میده ممکنه زمانی که هنوز شیر میده دوباره حامله بشه تو این مدت که زایمان کرده به بچهاش شیر داده خیلی ضعیف شده هر کاری هم میکنم به حالت قبل از زایمانش بر نمیگرده خیلی وحشتناک وزن کم کرده اگر میتونید راهنمایی کنید