خدا خود این مفتی رو تو این دنیا و روحشو تو اون دنیا بیامرزه که با این جک های فرح بخش موجبات شادی ما رو حتی در لحظات سخت پس از امتحانات فراهم میاره.
چه مسخره : میگه زن ها حق ندارن در نبود همسرشون از کولر استفاده کنن