گیاه افوربیا

ـ خانواده: Euphorbiaceae
ـ نام علمی: Euphorbia meloformis

گیاه گوشتی کروی به بلندی و گستردگی ۱۰ سانتی‌‌متر است دارای ساقه گوشتی شیاردار سبز مایل به خاکستری بوده و برگ‌های آن کوچک و غیرقابل توجه می‌باشد...

ـ نیازها:
به مکان کاملاً آفتابی و خاک سبک با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

ـ ازدیاد: www.akairan.com/maghalat-persia/.../گل-گندم.html -
از طریق کاشت بذر و تقسیم گیاه در بهار امکان‌پذیر است.