محققان دانشگاه آریزونای شمالی مدعی شده اند که انفجار یک شهاب سنگ غول پیکر در جو زمین احتمالا منجر به انقراض حیوانات عصر یخی مانند ماموتهای پشمالو شده است.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دانشمندان شواهدی پیدا کردند که بر اساس آن 12 هزار و 800 سال قبل تقریبا زمانی که ماموتها منقرض شدند، یک شهاب سنگ عظیم با جو زمین برخورد کرده است.

آنها با بررسی رسوبات در 18 محل باستان شناسی در اطراف جهان کره های کوچکی از کربن را شناسایی کردند که به گفته آنها مشخصه ضربات متعدد و انفجارهای میان زمین و آسمان تکه های شهاب سنگ هستند.

به گفته آنها این کره ها در اثر ذوب شدن رسوب در دمای بیش از 2200 درجه سانتیگراد شکل گرفته اند که در اثر گرما و امواج شوک یک جسم خارجی که از جو عبور کرده، به وجود آمده بود.

این محققان مدعی شده اند که میلیونها تن غبار و خاکستر احتمالا طی این رویداد به جو پاشیده شده که باعث گرفتگی جو و تغییر آب وهوای جهانی شده است.

یافته های این دانشمندان تردیدهایی را در مورد ادعاهایی که شکار انسانی را عامل انقراض بخش اعظمی از حیوانات عصر یخی مانند ماموتها و ببرهای دندان شمشیری می دانستند، وارد کرده است.

بسیاری از دانشمندان اکنون بر این باورند که این امر در نتیجه ترکیبی از تغییرات آب وهوایی و فشار شکار انسان بوده که به انقراض دسته جمعی بسیاری از این گونه ها منجر شده است.

این در حالیست که دلیل تغییر ناگهانی آب وهوا بین 12 هزار و 800 تا 11 هزار و 500 سال پیش موسوم به داغ گلی نورس یک موضوع بحث برانگیز بوده است.

به ادعای این دانشمندان، علاوه بر انقراض دسته جمعی حیوانات بزرگ در زمان این برخورد، نشانه هایی از تغییرات فرهنگی عمده انسان نیز ایجاد شده است.

این پژوهش در مجله مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم منتشر شده است.