باسلام خدمت دوستان
من از بچگي لاك پشت خاكي دوست داشتم
حتي چند بار لاك پشت ابي گرفتم ولي باز ارضام نكرد
حالا از دوستان خواهش ميكنم اگه كسي سراغ داره به صورت واگذاري يا فروشي اعلام نمايد
و يا اگه جايي براي فروش سراغ داريد راهنمائي كنيد