براساس گزارش محيط بانی در زرين آباد استان ايلام، مبني بر دريافت يك قلاده توله كاراكال از عشاير منطقه كبير كوه، بلافاصله گروهي از كارشناسان اداره نظارت و پايش اداره كل حفاظت محيط زيست استان به محل اعزام و پس از بررسيهاي لازم، گونه مورد نظر در زيستگاه اوليه خود رها سازي شد.به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان ايلام، غلامجسين كاظمي، مدير كل حفاظت محيط زيست استان ايلام گفت: اين براي دومين بار است كه در استان ايلام توله كاراكالدر ارتفاعات بيش از 2300متري و كوهستاني كبير كوه مشاهده و مستند مي گردد
.

وي با اشاره به نصب دوربين­هاي تله­اي در زيستگاه مختلف استان افزود: كاراكال گونه­اي است كه معمولا در زيستگاه تپه ماهور و استپي زندگي مي كند و از سال 1391 تا كنون 4 ركورد از اين گونه توسط گروه مطالعاتي گربه سانان اداره كل به ثبت رسيده است كه تنها يك مورد در زيستگاه دشتي و تپه ماهور كولگ بوده مابقي ركوردها در زيستگاههاي كوهستاني و ارتفاعات بيشتراز 2000 متر ثبت شده است. كاظمي خاطرنشان ساخت:در استان ايلام تا كنون 4 گونه شامل پلنگ ايراني، گربه جنگلي، كاراكال و گربه وحشي با استفاده از دوربين هاي تله اي مستند گرديده است.
گفتني است گونه كاراكال يكي از 4 گونه گربه سان شناسايي شده در استان مي باشد و اين گونه معمولا از پرندگان، پستانداران كوچك، خزندگان تغذيه مي كند. شكار غير مجاز پرندگان به خصوص كبك به عنوان يكي از مهمترين طعمه هاي آن، تخريب زيستگاه، و وجود دام در مناطق غير حفاظت شده، تهديدي جدي براي حيات اين گونه در استان ايلام محسوب مي گردد.