به گزارش گروه بین المللزیست نیوز، هنگامی که درباره حشرات صحبت می کنیم، در اکثر موارد جانورانی کوچک و بسیار آسیب پذیر در ذهن تداعی می شوند. اما باید به این نکته اذعان داشت که حشرات از موفق‌ترین موجودات در چرخه تکامل و ادامه حیات روی سیاره زمین بوده و تنوع گونه‌های آنها را در هیچ خانواده دیگری از جانواران نمی توان مشاهده کرد. بر خلاف باور عمومی که به آن اشاره شد، در ادامه این مطلب برخی از بزرگترین حشرات جهان را معرفی می کنیم.

حشره چوبی غول پیکر


سوسک گولیاتوسبید اطلسپروانه ملکه الکساندراوتای غول پیکرمانتیس چینیسنجاقک غول پیکرسوسک نقب‌زن غول پیکربلابروس گیگانتئوسحشره آبی غول پیکرسوسک تیتان