این قورباغه قور قور نمی کندقورباغه ماهی ، با نام علمی ( Antennariidae ) یکی از اکتشافات جدید دانشمندان است. این ماهی در آبهای جزیره آمبون در شرق اندونزی کشف شده است.


ماهی های شگفت انگیزی که به قورباغه ها شباهت زیادی دارند. طول بدن آن ها از ۳ تا ۴۰ سانتی متر است. شکل بدن آن ها کروی است و باله های پامانندی دارند که با آن ها می توانند از صخره ها، سنگ ها و تپه های مرجانی بالا بروند.رنگ بدن این ماهی ها گوناگون است. هم چنین، می توانند رنگ خود را تغییر دهند و به رنگ مکانی که بر روی آن قرار گرفته اند در بیایند.

به همین دلیل، بیش تر قورباغه ماهی ها از جایی که بر آن قرار گرفته اند شناسایی نمی شوند. بنابراین، نه تنها از دید شکارچیان خود، بلکه گاهی از دید ماهی شناسان نیز پنهان می مانند.با اینکه این ماهی ها می توانند به وسیله ی بال هایشان شنا کنند، اما بیشتر راه می روند و می خزند و بر روی گیاهان معلق ثابت می مانند. بیشتر مواقع به صورت قسمتی از یک سنگ و یا تکه ای گیاه به نظر می رسند. هنگام بروز خطر به جای فرار مدتی بدون حرکت و ساکن در نقطه ای می نشینند.

قورباغه ماهی ها معمولا شب ها به صید طعمه رفته و دارای دهانی بزرگ و اشتهای زیادی هستند. گاهی ممکن است ماهی های هم قد خود را در معده گشاد شونده ی خود جای دهند. برای صید طعمه به آرامی در گوشه ای منتظر مانده و از خاصیت استتار خود استفاده می کنند. این ماهی برای شکار خود طعمه می گذارد به صورتی که برای جذب طعمه در محدوده ی صید آن، یکی از شعاع های باله ی پشتی خود را به صورت قلاب ماهی گیری در می آورد که در انتهای آن زائده ای به شکل طعمه قرار دارد. اگر ماهی جذب طعمه شده و به آن نزدیک شود، قورباغه ماهی با یک حرکت سریع آن را صید می نماید.[/size]
ترجمه: مهدیه زمردکار
http://www.tebyan.net/children_teena.../6/158532.html