رئیس اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست بااعمال استانداردهای ابلاغ شده فضای بهتری برای حیوانات باغ وحش ارم فراهم شده است.سید مسعود حسینی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران افزود: با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد در باغ وحش ارم فعالیتهای زیادی برای بهبود وضعیت و فضای بهتر برای حیوانات این باغ وحش انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه امسال و 6 ماه از زمان ابلاغ استانداردها به باغ وحشها می گذرد، تصریح کرد: قفسه های گربه سانان به خصوص شیرها اصلاح شده است و ابعادی که برای قفسه ها در نظر گرفته شده طبق استانداردها انجام شده است.
حسینی اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست نقش نظارتی دارد و در مواقع ضروری در خصوص نگهداری و حفاظت از حیوانات و رعایت استانداردها اعمال قانون خواهد کرد.
وی گفت: باغ وحشها موظف هستند که به طبق وظایف عمل کرده و استانداردها را رعایت کنند و در غیر اینصورت بر اساس قانون با آنها رفتار خواهد شد.
رئیس اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: باغ وحش ارم نسبت به 3 سال پیش کاملا تغییر کرده و از بدو ورود می توان تغییرات را احساس کرد.
ببر سیبری مبتلا به مشمشه نیز به صورت قرنطینه در گوشه ای ازباغ وحش ارم نگهداری می شود.

باغ وحش ارم از استانداردهای اروپا استفاده می کند


معماریان دامپزشک باغ وحش تهران در مجموعه ارم سبز در این خصوص گفت: باغ وحش ارم تنها باغ وحش در کشور است که از استانداردهای باغ وحشهای اروپا استفاده می کنند.
وی افزود: تغذیه حیوانات این باغ وحش بالاتر از حد استاندارد است.
در خصوص جایگاههای نگهداری از حیوانات مشکل داریم ولی جایگاه گربه سانان تقریبا تکمیل شده و طبق استانداها ساخته شده است.
وی ادامه داد: جایگاه نوشخوار کنندگان قفسهای اطرافش تغییر می کند و غنی سازی می شوند.
همچنین جایگاه پرنده ها و سنجاب ایرانی را تغییر داده نسبت به گذشته بهتر شده است.
معماریان خاطر نشان کرد: با استفاده از استانداردهای باغ وحشهای اروپا سعی داریم فضای بهتری برای حیوانات باغ وحش تهران در مجموعه ارم سبز فراهم کنیم.