سلام ... من 2تا شونو (نر وماده)میخوام اگه خواستید واگذاریشون کنید.. خونه ما شهرستان مریوان, واسه داخل باغ میخوامشون..