به گزارش روابط عمومي حفاظت محيط زيست استان فارس، مدير كل حفاظت محيط زيست فارس گفت: ماموران يگان حفاظت محيط زيست استان فارس طي يك عمليات ويژه گشت پس از اخذ دستور قضايي و با همكاري نيروي انتظامي در بازار پرنده فروشي شيراز ، موفق به دستگيري 14 متخلف زنده گيري پرندگان وحشي شدند از اين متخلفان تعداد 88 قطعه كبك،21 قطعه بلدرچين،65 قطعه طرقه،1 قطعه قرقاول ،6 قطعه كمر كولي،9 قطعه سارو 3 قطعه بلبل خرما،كشف و ضبط شد. بنا به اظهارات مدير كل حفاظت محيط زيست فارس اين متخلفين با تلاش نيروهاي اجرايي يگان حفاظت محيط زيست دستگير و با تنظيم پرونده براي سير مراحل قانوني به مقامات قضايي معرفي شدند. مهندس ابراهيمي همچنين تصريح كرد :به شدت با فروشندگان غير مجاز پرندگان وحشي برخوردخواهد شد و يگان حفاظتي محيط زيست در عملياتهاي غافلگير كننده به بازارهاي پرنده فروشان خواهند رفت و متخلفان پس از شناسايي تحويل مراجع قضايي خواهند شد.