رئیس اداره حفاظت محیط زیست طالقان از نجات و بازگشت بچه گراز ها به آغوش مادرشان که برای زایمان به درمانگاهی در طالقان پناه آورده بود خبر داد.
حشمت اله کشیری با بیان این مطلب افزود: سر و صدای حاصل از تعمیرات در محوطه درمانگاه محله کلینیک شهر طالقان و همچنین تجمع مردم در این محل باعث فراری دادن گراز ماده ای شد که برای زایمان به این محل پناه آورده بود.

به گفته وی، پس از اطلاع ساکنین به اداره حفاظت محیط زیست طالقان مبنی بر جاماندن دو بچه گراز پس از فرار گراز مادر، با حضور ماموران این اداره بچه گرازها به اداره محیط زیست منتقل شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست طالقان اظهار داشت: با تاریک شدن هوا و جستجوی مأموران محیط زیست در مسیر رودخانه منتهی به درمانگاه گراز مادر که برای یافتن فرزندانش به نزدیکی محل برگشته بود مشاهده شد که پس از آن ، بچه گرازها رهاسازی شده و به آغوش مادرشان بازگشتند.