دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت :ایران به دانش پیوند دریچه آئورت در حیوانات دست پیدا کرده واین طرح مطالعاتی در چند مورد با موفقیت انجام شد.
به گزارش خبرنگار شبستان ،محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم افتتاح سه مرکز تحقیقاتی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، گفت: این مرکز که امروز به صورت رسمی افتتاح شد از یک سال قبل کار خود را با چند طرح تحقیقاتی آغاز کرده که طرح پیوند دریچه آئورت حیوانات نیز یکی از این طرح‌ها بود.

مخبر دزفولی با اشاره به دستیابی ایران به دانش پیوند دریچه آئورت در حیوانات، گفت: این طرح بر روی حیوانات انجام شد که در مرحله اول گوسفند نمونه مورد مطالعه بود .

وی افزود: به طور معمول حیواناتی که تحت عمل پیوند دریچه آئورت قرار می‌گرفتند تا یک ماه بیشتر زنده نمی‌ماندند ولی در حال حاضر گوسفند جراحی شده بیش از 5 ماه با علم پیوند دریچه آئورت زنده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: یکی از دلایل زنده ماندن این حیوان نیز مراقبت‌های بعد از عمل در مرکز ICU شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های هایتک در پزشکی به شمار می‌رود.

وی در ادامه از شکل‌گیری مجموعه بزرگ مطالعات طب تجربی خبر داد و گفت: در نظر داریم با همکاری معاونت علمی رئیس‌جمهور مجموعه بزرگ مطالعات طب تجربی را در کشور شکل دهیم تا تجهیزات آزمایشگاهی روند رو به رشدی را طی کند.