اسماعیل میران زاده در گفت وگو با خبرنگار جامعه فارس اظهار داشت: در پایشی که در 22 اردیبهشت ماه سال جاری توسط یگان حفاظت محیط زیست از مناطق مختلف تهران به منظور برخورد با مراکز غیرمجاز خرید و فروش جانداران صورت گرفت، 8 تخته پوست مربوط به گربه سانان کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست افزود: از این تعداد 2تخته پوست مربوط به پلنگ، 3 تخته پوست مربوط به سیاه گوش و همچنین 3تخته پوست مربوط به 3قلاده روباه می شود.
وی بیان داشت: این تخته پوست های مربوط به جانداران کمیاب و نادر از یک چرم فروشی واقع در تهران کشف و ضبط شد.
میران زاده اضافه کرد: هم اکنون متهم در اختیار اداره کل محیط زیست استان تهران قرار دارد و با معرفی این فرد به مراجع قضایی ضمن جریمه نقدی برای او پرونده قضایی تشکیل می شود.