روی تک درخت خونه ام .یه کبوتری نشسته
تیر یه صیاد ظالم .زده بالش رو شکسته
دلش از همه گرفته.غم غربت تو نگاشه
سر به سوی اسمونه. عشق پرواز تو نگاشه
بیا پیش من کبوتر .منم مثل تو غریبم
پر وبال من شکسته. زخمی زخم فریبم
بیا پیش من کبوتر .منم غصه ها کشیدم
خیلی ها من رو شکستن دل از این دنیا بریدم
قلب من هم پر درده منم از زندگی سیرم
من این حسرت رو دارم .که بتونم پر بگیرم
منم چشمام پر اشکه .منم سینه ام پر درده
منم از همه بریدم .آخ که این دنیا چه سرده
غم وغصه رو رها کن .یه روزی تو پر میگیری
میپری تو آسمونا. زندگی از سر میگیری
کبوتر خدا رو داری.آسمون سهم پراته
خوب میشی کبوتر من.یکی هست چشاش به راته
یکی هست واست بخونه نغمه های عاشقونه
سر بزاره روی شونت .با بهونه بی بهونه
آره مرغک قشنگم .آره مرغ آسمونی
یکی هست منتظر تو .با یه دنیا مهربونی
ولی من کبوتر پاک .باید که اینجا بمونم
آرزوی پرکشیدن . باید از دلم برونم
نه کسی چشاش به راهمه .نه کسی منتظرم هست
نه کسی تا که بگیره. دستهای سردم رو تو دست
حالا کی پرش شکسته؟تو که یا که من کبوتر؟
تو تازه اول خطی.من رسیدم خط اخر