شهر لینز در اتریش از ۱۰ سال قبل مواد ضد تولید مثل را با دانه کبوترها ترکیب کرده و به این ترتیب موفق به کنترل جمعیت آنها شده است.
به گزارش بکس ایران به نقل از خبرگزاری فرانسه، شهر لینز در شمال اتریش با معضل جمعیت زیاد کبوترها مواجه بود.بنا براین مقامات شهر تصمیم گرفتند به کمک قرص های ضد تولید مثل ،جمعیت کبوترهای شهر را کاهش دهند.

از سال ۲۰۰۱ مقامات شهر لینز داروی ضد تولید مثل را با دانه کبوترها ترکیب کرده پرندگان از همه جا بی خبر با لذت دانه هایی که آنها را از داشتن جوجه محروم می کرد، می خوردند.
در جریان این ۱۰ سال تعداد کبوتران لینز که ۲۰۰۰۰ پرنده بود طبق آخرین آمار سال ۲۰۱۲ به ۹ هزار کاهش یافت که حاکی از موفقیت این طرح در کنترل جمعیت کبوتران است.
این دارو که در آلمان ساخت و تولید می شود تاثیری به روی بارداری سایر حیوانات از جمله سگ ها نداشته و فقط ویژه کبوتران است.
درعین حال ، مقامات لینز در جریان طرح مبارزه با کبوتران از ساکنان شهر خواسته بودند به این پرندگان بی گناه به هیچ عنوان دانه ندهند.
منبع:سایت بکس ایران