سلام

من دوتا جفت مرغ عشق دارم

یه جفت اماده تخم گذاری و جفت دیگر تازه خریدم.

ایا میتونم اونارو داخل یه قفس قرار بدم؟ مشکلی نداره؟