انسان و حیوان، نوشته صادق هدایت

میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است

این بیت از فردوسی در ابتدای کتاب انسان و حیوان آمده است؛ در این کتاب هدایت از حکما و فلاسفه در مورد تشابه و تفاوت‌های بین انسان و حیوان نکاتی را ذکر میکند. این که حیوانات نیز در کارهایشان دارای اختیار و اراده می‌باشند، فکر می‌کنند و نیز دارای احساس هستند. در ادامه به ستم‌هایی که انسان نسبت به حیوانات روا می‌دارد می‌پردازد و این که انسان گیاه‌خوار چگونه از گوشت حیوانات استفاده می‌کند و این که چگونه انسان حیوانات را از طبیعت دزدیده، برای هر کدام یک مصرف و کاری تراشیده است و به این‌ها هم اکتفا نکرده و می‌خواهد با شکار کردن آن‌ها برای خود تفریح و سرگرمی ایجاد کند.
در پایان به این مطلب که باید برای حیوانات حق و حقوقی قائل شد پرداخته و مطالبی را از بزرگان و کتاب‌های مختلف بیان می‌کند و با این شعر حافظ کتاب خود را پایان می‌دهد که:


مباش در پی آزار و هر چه خواهی کنکه در طریقت ما غیر از این گناهی نیست
هم اکنون میتوانید نسخه ی کامل این کتاب را از لینک زیر دانلود کنید
به تمامی دوست داران حیوانات پیشنهاد میکنم بخونن صفحاتش هم کمه
دانلود:
heyvan
حجم:180 kb
تعداد صفحات:23