این وروجک چند وقته مهمون ماست....
دنبال خانواده می گرده...
19 روزشم بیشتر نیست...
خیلی خوش اخلاقه...
اما چون ما دوتا دیگه پیشی 9ماهه داریم از پس یکی دیگه بر نمیآیم
وروجک برای پیدا کردن یه خانواده خوب منتظر تماستونه : 09122192015

[IMG][/IMG]