کمک فوری در مازندارن
دوستان عزیز این سگ زیبا احتیاج به کمک شما دوستان و پناهی امن داره...بر اثر تصادف یا ضربه قسمتی از گوشت پشتش کنده شده و درد میکشه و در خیابان نمیتونه زندگی کنه...با چند روز رسیدگی کاملا خوب میشه....بسیار سگ خوبیه..میکسه و نگهبان خوبی هم میشه..هر کسی میتونه کمکش کنه و باغ یا حیاطی داره که میشه پناهش داد با این شماره تماس بگیره....آقایی که این سگ رو پیدا کرده امکان نگهداری در منزل نداره و فقط به این سگها غذا رسانی میکنه و درمانهای تجربی را انجام داده....
09358045147

[IMG][/IMG]