این گربه از گربه های دیگه شدیدا میترسه... یعنی هیچکی نیست بخوادش؟! اینجا پیش گربه های دیگه اصلا جاش خوب نیست و واقعا من هم نمیتونم از حیوون سالم نگهداری کنم... من فقط مریض میگیرم... به اشتراک بگذارید... خواهش میکنم...
آقا "گری" حدودا 5 ماه داره و حدود 4، 5 روزه که آزاده جان اوردنش پیش من، واکسن هم زده، کاملا خاکستری رنگه، از گربه های دیگه ای که اینجا تحت همایت من هستند هم خیلی میترسه ولی خیلی آدم ها رو دوست داره و خیلی هم دوست داره بیاد رو پا و تو بغل بشینه، اگر تمایل دارید از این بچه نگهداری کنید با آزاده جان تماس بگیرید، ..تهران هست


09372893435

[IMG][/IMG]