4 بچه گربه 1.5-2 ماهه که چشماشون عفونت داره احتیاج خیلی فوری به کمک دارن هرکسی میدونه به این کوچولوها کمک کنه لطفا با خانم افاق تماس بگیره: 09397138861 میتونید سرپرستی یک یا هر چندتا رو که بخواین به عهده بگیرین واگذاری در تهران هستش و نژاد بچه ها dsh جنسیتشونو هم نمیدونم