فیتونیا


گیاهى است همیشه سبز و پردوام، بومى جنوب آمریکا که به خاطر برگ هاى زیبا و پرنقش و نگارش جنبه تزئینى یافته است. روى سطح برگ هاى سبز براق آن را خطوط مشبک نقره اى رنگ (در محل رگبرگ ها) مى پوشاند. از آن به عنوان گیاه پوششى در گلخانه ها، پشت پنجره ها و یا ویترین ها استفاده مى شود. گل هاى کوچک و زرد رنگش با برگک هاى بزرگ روى سنبله هاى افراشته پدیدار مى شوند. فیتونیا نسبت به سرما آسیب پذیر است و دماى کمتر از ?? درجه سانتى گراد را تحمل نمى کند. مکان نیم سایه مخصوصاً مجاور پنجره اى رو به شمال را مى پسندد. نیاز به رطوبت نسبتاً زیاد هوا دارد از این رو در جاهاى خشک بهتر است سطح برگ ها با آب بدون املاح اسپرى شود. خاک مناسب آن مخلوطى از خاک مرغوب باغچه با خاک برگ و پیت ماس اضافى و به خوبى زهکشى شده است. نیاز به آبیارى مرتب با آب بدون املاح دارد. اما از غرقاب شدن ریشه باید جلوگیرى کرد. در زمستان آب کمترى مى خواهد. بهتر است در بهار شاخ و برگ هاى اضافى هرس شود. تکثیر آن از طریق قلمه هاى سرشاخه در بهار یا تابستان در درون خاکى با دماى ?? درجه سانتى گراد امکان پذیر است.


agriculture.*********.com/Archive/16.+گياهان+آپارتماني/