همشهری آنلاین: زرافه که به شتر، گاو، پلنگ، معروف است، حیوانی با وجوه مشترک و در عین حال متضاد با دیگر حیوانات است.


نشخوار کنندگان خواب بسیار کمی دارند. این ممکن است به این علت باشد که آنها به طور مداوم هشیار و گوش به زنگ شکارچیان هستند و یا اینکه به دلیل ساختار زیستی خود نیاز به یک چرخه تقریبا مداوم خوردن و نشخوار کردن، دارند. تا سال 1955 تصور بر این بود که بزرگترین پستانداران سم‌دار یعنی زرافه اصلا خواب ندارد. البته این یک تصور نادرست بود که توسط تحقیقات "گرزیمک" به آن پایان داده شد.
گرزیمک ثابت کرد که یک زرافه بالغ روزانه در دوره‌های متناوب به مدت 2.5-6 دقیقه خواب و استراحت دارد. این حیوان ایستاده و با چشمان باز این رفتار را نشان می‌دهد.
البته این نوع استراحت صرف و مخصوص، زرافه‌ها نیست. ولی این نوع رفتار از حیوانی چون زرافه کمی عجیب به نظر می‌رسد. بالاخره در سال 1996 رفتارهای خواب زرافه توسط دو زیست شناس و رفتار شناس جانوران به نام تولبر و شوویرین رمز گشایی شد.
آنها با تحقیقات خود متوجه شدند که زرافه‌ها هر 24 ساعت در دو حالت ایستاده و نشسته و با چشمان باز و بسته حدود 4 تا 6 ساعت می‌خوابند.
تصاویر فوق، کار عکاسان حرفه‌ای حیات وحش، تحت عنوان "خواب حیوانات" عکاسی شده است. تصاویر "خواب زرافه" مورد توجه تعداد کثیری از علاقمندان حیات وحش شده است.