به گزارش سرویس بین الملل باشگاه خبرنگاران، دندان یک خرس قهوه ای 20 ساله که سیگی نام دارد در موریتز آلمان بدست دندانپزشکی به نام مارک لاس جراحی شد. پزشکانی که در اتاق جراحی حاضر بودند همگی در معرض خطر بیدار شدن ناگهانی خرس وحشی بی هوش قرار داشتند و هر لحظه ممکن بود جانشان مورد تهدید قرار گیرد. سیگی چند سال پیش، از جنگل های غرب اروپا به باغ وحش برده شده بود.