سلام.یک جوجه طوطی یا طوطی که رام باشه حالا ملنگو یا عروس هلندی یا کلا از طوطی سانان باشه فرقی نداره میخوام ممنون اگر خواسنید واگذاری کنید فقط با این شماره تماس بگیرید و از پست گذاشتن تو این تایپیک خودداری کنید چون نتم تموم میشه فردا 09334645100 ممنون