آزمایشگاهی که پیش از این گوسفند دالی را به وجود آورده بود، با استفاده از یک شیوه ساده تر از تاگ سازی توانسته یک خوک مقاوم در برابر بیماری تولید کند. به گزارش رویداد به نقل از ایسنا، این بچه خوک موسوم به «خوک 26» اولین حیوانی است که چهار ماه پیش در موسسه روزلین ادینبورگ به شیوه «ویرایش ژن» به دنیا آمده است.
این شیوه جدید که سریعتر و موثرتر از شیوه‌های کنونی بوده، از یکی از بزرگترین نگرانی‌های مبارزان ضد مهندسی ژنتیکی اجتناب کرده چرا که از ژنهای مقاوم در برابر آنتی بیوتیک استفاده نمی‌کند.
دانشمندان امیدوارند این دستاورد بتواند مهندسی ژنتیکی احشام را برای عموم قابل قبول‌تر کرده و راه حلی برای چالش تغذیه جمعیت در حال رشد جهانی باشد.
ویرایش ژن یک فرآیند ساده و دقیق است که در آن محققان دی‌ان‌ای حیوان را قطع کرده و در تلاش برای تغییر یکی از سه میلیارد حروف سازنده ژنوم یک ماده ژنتیکی جدید را وارد آن می‌کنند.

بر خلاف فناوری کنونی مهندسی ژنتیکی، این شیوه از ژنهای مقاوم در برابر آنتی‌بیوتیک که مبارزان ضد مهندسی ژنتیکی نگران غیر موثر شدن داروهای اساسی در اثر آنها بوده‌اند، استفاده نمی‌کند.
این شیوه از نرخ موفقیت 10 تا 15 درصد برخوردار است که در برابر نرخ کمتر از یک درصد شیوه‌های کنونی بسیار بالا بوده و بدون نیاز به شیوه‌های پیچیده همتاسازی بر روی یک تخمک بارور قابل اجراست.
این فرآیند به قدری مشابه یک جهش ژنیکی طبیعی تقلید می کند که به سختی می‌توان با بررسی دی‌ان‌ای حیوان تغییرات مصنوعی در آن را شناسایی کرد.
خوک 26 برای برخورداری از ژنی که آن را نسبت به تب خوکی آفریقایی ایمن می‌کند، مهندسی شده است. این ژن از خوکهای وحشی آفریقایی گرفته شده که به طور طبیعی در برابر این ویروس ایمن هستند اما نمی‌توانند با گونه‌های اروپایی تولید نژاد کنند.
به گفته محققان می توان از این شیوه برای ایمن سازی سایر احشام مانند گاوها و گوسفندان در برابر گروهی از بیماریها استفاده کرد.