اولین سگ بیونیکی آمریکا یک نژاد ترکیبی است که چهار پنجه خود بعلاوه سر دمش را در اثر سرمازدگی از دست داده بود.
به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، این سگ موسوم به ناکی در زمان کودکی در خانه ای در نبراسکا در یک دریاچه یخزده شناسایی شده و به یک مرکز حمایت از حیوانات انتقال داده شد.

ناکی در این مرکز به تدریج التیام یافته و پاهایش به شکل گرد شده درآمد. اگرچه در آن زمان این حیوان به دلیل درد زیاد قادر به حرکت بر روی پاهای خود نبوده و تنها بر روی شکم خود می خزید.
در نهایت یک دستیار دامپزشک ناکی را تحت حمایت خود درآورده و یک بنیاد جمع آوری کمک را برای تجهیز پاهای عقبی این سگ به پروتز برپا کرد. اگرچه در نهایت شرکت سازنده با مشاهده عملکرد خوب ناکی با پروتزهای پاهای عقب، ساخت پروتز دیگر برای پاهای جلویی ناکی را بطور رایگان تقبل کرد.

ناکی اولین سگی است که چهار پنجه بیونیکی داشته که بطور طبیعی به دویدن، جهش و حتی شنا کردن این حیوان کمک می کند.
این پروتزها بطوری طراحی شده اند که از عضلات و استخوان اندام سگ تقلید کرده و به آنها اجازه انجام کارهایی که یک سگ طبیعی انجام داده، می دهند.