طبیعت - جویس پول که بیش از 37 است روی رفتارهای فیل ها مطالعه می کند بانک آنلاینی را تهیه کرده که هر یک از رفتارها و ژست های آنها را توضیح می دهد. او می گوید فیل ها باهوش، شوخ طبع، حساس، مهربان و اجتماعی هستند.

فیل ها حس بویایی بی نظیری دارند. آنها می توانند از این حس برای ارزیابی خطرات یا تهدید غریبه هایی که وارد قلمرو آنها شده اند، استفاده کنند. زمانی که آنها خرطوم خود را مانند S نگه می دارند، مشغول ارزیابی بوهایی هستند که باد با خود آورده است.


زمانی که یکی از ماده های گروه می خواهد به سمتی حرکت کند، رو به آن ایستاده و مانند آنچه که در تصویر می بینید با بلند کردن یکی از پاهایش حالت حرکت به آن سمت را خواهد گرفت. او با صدایی که هر یک دقیقه یکبار تکرار می شود از دیگر اعضای گروه می خواهد همراه او بروند و در نهایت آرام آرام حرکت به این سمت آغاز خواهد شد.


فیل ها حیواناتی همدل و مراقب یکدیگر هستند. آنها به فیلی که مجروح شده یا به زمین افتاده با غذا دادن یا تلاش برای بلند کردن جثه او دلداری می دهند. این پستانداران بزرگ نسبت به مرگ همنوعان خود نیز عکس العمل نشان می دهند و تلاش می کنند با خرطوم یا عاج خود حیوان مرده، مریض یا فیلی را که دارد می میرد از زمین بلند کنند.


مانورهای تدافعی را ماده های مسن آغاز می کنند و فیل های دیگر پشت سر آنها حرکت خواهند کرد. آنها در این تصویر دارند خودروی پول را تهدید می کنند. فیل هایی که ماده هستند عاج ندارند و به سادگی از نرهای این گروه 35 تایی قابل تشخیص هستند.


رابطه میان فیل مادر و فرزندانش اغلب حمایتی همراه با نوازش و شیوه های متعددی برای آرامش دادن به فیل کوچک است که شامل پیچیدن خرطوم به دور نرمه ساق پا، شکم فرزند، شانه های او و حتی زیر گردنش می شود. این رفتارهای حمایتی اغلب با صدای آرامی همراه هستند.


یک فیل جوان دارد با گوش هایی که در دو طرف سر کاملا باز شده اند و چشم ها که مستقیما به جلو خیره هستند، خودروی پول را تهدید می کند. همنوعان او گاهی از خاکریزها بالا می روند و سعی می کنند با مسلط شدن بر حریف حالت تهاجمی و قدرت خود را به او نشان بدهند.


فیلی که نمی داند باید چه رفتاری از خودش نشان داده یا در قدم بعد چه کاری را انجام بدهد اغلب با خرطومش صورت، بینی، دهان، عاج خود، گوش ها و حتی منطقه گیجگاهی پیشانی را لمس می کند. به نظر می رسد این کار به او آرامش خواهد داد و اعتمادبه نفس را به فیل برمی گرداند.