دیده بان حقوق حیوانات: مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست گفت: با وجود آنکه عوامل انسانی در تخریب زیستگاه‌های حفاظت شده و پارک‌های ملی نسبت به مناطق باز بسیار کم‌تر است، در استان‌های دارای مرتع دام مازاد مهم‌ترین عامل تخریب زیستگاه‌هاست. ناصر مقدسی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه علاوه بر مساله دام، تغییر اقلیم از عوامل تخریب زیستگاه‌هاست، افزود: همچنین از آنجا که تغییر کاربری اراضی و واگذاری مناطق حفاظت‌شده طبق قانون ممنوع است به دلیل برخی پروژه‌های عمرانی است که قسمتی از زیستگاه‌ها تخریب می‌شود. وی ادامه داد: در حوزه زیستگاه‌های آبی، مدیریت منابع آبی در بالادست یکی از عوامل موثر در تخریب زیستگاه‌های آبی است که بویژه در مورد تالاب‌ها بسیار مشهود است. به گفته وی در حال حاضر ۲۷۲ منطقه زیستگاهی در کشور وجود دارد که برای تشخیص مناطق آسیب‌دیده آنها، طرح‌های تفصیلی مختلفی تعیین شده است. علاوه بر آن طرح تفصیلی ۱۰ میلیون هکتار از این مناطق نیز در حال نهایی شده است. مقدسی اظهار کرد: به منظور حفاظت از زیستگاه‌ها، پهنه‌بندی‌هایی نیز برای حفاظت فیزیکی، جلب مشارکت مردمی و جوامع محلی، جلوگیری از دست‌اندازی‌ برخی افراد، آموزش و تحقیقات و طبیعت‌گردی صورت گرفته است. مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست اضافه کرد: مطابق پهنه‌بندی‌ها طرح‌های مختلفی ارائه شده است که بر اساس تامین منابع مالی قابل اجراست و هر چه منابع مالی بیشتر داشته باشیم، طرح‌های بیشتری را می‌توانیم به اجرا بگذاریم. وی افزود: اساسا با منابع مالی دولتی جز در کارهای حاکمیتی محض نمی‌توان کار چندانی انجام داد، بلکه نیاز به منابع مالی جدیدی داریم که به همین منظور سازمان حفاظت محیط‌ زیست در پی راه‌اندازی صندوق محیط زیست است. مقدسی در خصوص تعیین میزان زیستگاه‌های آسیب‌دیده، اظهار کرد: به دلیل تنوع زیستی به راحتی نمی‌توان گفت که در حال حاضر چند درصد از ایستگاه‌ها آسیب دیده است زیرا میزان خسارت در اکوسیستم‌های مختلف بیابانی، کوهستانی، آبی و … از ۱۰ تا ۸۰ درصد متفاوت است. مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست تاکید کرد: وظایف سازمان محیط زیست صرفا در مناطق حفاظت شده نیست بلکه با توجه به همه اکوسیستم‌ها از جمله جنگل‌ها، رودخانه‌ها و مراتع بر روی این مناطق نظارت ویژه‌ای داریم.