دیده بان حقوق حیوانات: کارشناسان حیات وحش در گزارش جدیدی هشدار دادند: نوعی ویروس شبه ایدز و نیز عفونت قارچی «کلامیدیا»، زندگی هزاران کوآلای استرالیایی را تهدید می کند. به گزارش ایسنا این کارشناسان هم چنین تاکید کردند که در حال حاضر انجام مطالعاتی روی سیستم دفاعی بدن این پستانداران آغاز شده تا به زودی واکسن‌های جدیدی برای حفاظت از آنها در برابر این قبیل عفونت‌های خطرناک تولید شود. به گزارش روزنامه گاردین، پس از کاهش چشمگیر و نگران کننده جمعیت قابل توجهی از کوآلاهای استرالیایی ظرف دو دهه گذشته، نام این پستاندار ارزشمند و کمیاب از یک سال پیش وارد فهرست گونه‌های در معرض خطر انقراض شده است. مهمترین خطرات و تهدیدها برای کوآلاها شامل گسترش خشکسالی، تخریب زیستگاه‌ها و حمله سایر حیوانات مانند سگ های اهلی هستند که این بار شیوع بیماری های عفونی نیز به این تهدیدها افزوده‌ شده است. کارشناسان حیات وحش استرالیا هم اکنون در تلاش برای تولید واکسنی هستند که بتواند سیستم دفاعی کوآلاها را در برابر این عفونت‌های کشنده نظیر قارچ کلامیدیا و ویروس ایدز کوآلایی مقاوم سازد.