دیده بان حقوق حیوانات: مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، پروژه گوزن زرد ایرانی از پروژه‌های موفق سازمان حفاظت محیط زیست پس از انقلاب است. به گزارش ایسنا حسن عباس نژاد طی میزگرد رسانه‌ای اول اردیبهشت ماه، در ارتباط با آغاز هفته زمین پاک، با اعلام اینکه پروژه گوزن زرد ایرانی از پروژه‌های موفق سازمان حفاظت محیط زیست است، افزود: مدت پروژه ۱۰ ساله بوده و طی این مدت تعداد ۵۲ گوزن زرد در جزیره اشک جایگزین شدند. عباس نژاد ادامه داد: با توجه به کاهش شکار به دلیل احاطه آب، با تکثیر بالای گوزن‌ها به تعداد بالغ بر ۲۵۰ رأس در جزیره مواجه بوده‌ایم و به استان‌های دیگر نیز ارسال شده است، به طوری که اکنون جزیره اشک به عنوان زیستگاه اصلی گوزن زرد مطرح است.