در این قسمت عکس هایی از کیف دستی های زنانه می بینیم که با خلاقیت بسیار تهیه شده اند. ساخت این کیف ها از دید خودم کمی سخته اما خب کسی که واقعا علاقه داشته باشه میتونه همچین چیزایی بسازه.
به هر حال این خلاقیت در راستای استفاده از مواد دورریختنی و پاکیزه نگاه داشتن طبیعت بوده، بنابراین ایده ای قابل احترام است.
مطلب اختصاصی میهن پت