اين شير ماده پس از شكار كردن متوجه مي شود كه شكارش بارداربوده

ابتدا به نجات بچه شكارخود ميپردازد و بدون دريدن شكاري كه با زحمت بدست آورده٬ بر روي زمين دراز كشيده و دق مي كند !!!

کاش بعضی از انسانها هم حداقل اندازه این حیوان وحشی انسانیت داشتند!

242808_224587747553454_193386247340271_968595_6299419_o.jpg