عاقبت شوخی با حیوانات !!!
تصویری از چرت زدن پاندای خپلبزهای دیوانه !!
عکس خنده دار اززمین خوردن !!مرگ بر اثر لهیدگی

عکسی از ماشین عروس جالب !!
وقتی جای پدر و پسر عوض میشه !! (هنر فتو شاپ)