قبل از دیدن عکس ها یادتون نره که بستنی و شکلات برای خیلی از حیوونا ضرر داره و این عکس ها فقط شکار لحظه ها بوده و بس.