یک کوروکودیل نمی‌تواند زبانش را بیرون در بیاورد.

حلزون می‌تواند ۳ سال بخوابد.

به طور میانگین مردم از عنکبوت بیشتر می‌ترسند تا از مرگ!

چشم‌های شترمرغ از مغزش بزرگتر است.

گربه‌‌ها می‌توانند بیش از یکصد صدا با حنجره خود تولید کنند در حالیکه سگ‌ها کمتر از ۱۰ تا!

اگر یک ماهی قرمز را در یک اتاق تاریک قرار دهید، کم کم رنگش سفید می‌شود

وقتی مگس بر روی یک میله فولادی می‌نشیند، میله فولادی به اندازه دو میلیونیم میلیمتر خم می‌شود.

تنها حیوانی که نمی‌تواند شنا کند، شتر است.

کرم‌های ابرشیم در ۵۶ روز، ۸۶ هزار برابر خود غذا می‌خورند.

شتر میتواند در ۳ دقیقه ۹۵ لیتر آب ‌بخورد.


سریعترین مار سمی:مامبای سیاه 20 کیلومتر در ساعت

سریعترین سوسمار:ایگوانای دم خاردار کاستاریکا 34 کیلومتر در ساعت

سریعتریتن لاک پشت آبی: لاکپشت سبز دریایی 22 کیلومتر در ساعت

سریعترین کروکودیل: کروکدیل جانسون استرالیایی 16 کیلومتر در ساعت

سریعترین عنکبوت: عنکبوت شتری 16 تا 19 کیلومتر در ساعت

سریعترین حشره بال دار: سنجاقک دارنر 100 کیلومتر بر ساعت

بزرگترین دندان در مار سمی: افعی گابون 5.08 سانتی متر