سلام من یک خوکچه 2ساله ویکی 1ساله ویک گربه 4 ساله دارم *شما چه طور شما هم بنویسید وبه اشتراک بگذارید