من که یکی از اکواریوم هامو حالت ساحل درست کردم.خیلی خوشگل شده.الان توش یه بچه لاکپشته.چند وقت دیگه میخوام برم پارک ازادگان چند تا بچه قورباغه هم بگیرم ببرم دام پذشکی.بعد بندازمشون تو اکواریومم.