مادر خرگوش های شما وقتی که بچه هایشان را به دنیا اوردند ضعیف میشوند*من به شما یک جدول ارائه می دهم برای خرگوشتان این غذا را اماده کنید و با سرنگ به ان ها بدهید!


شیر گاو 240 سی‌سی‌
زرده‌ تخم‌ مرغ 1 عدد
عسل 5 سی‌سی‌
مولیتی‌ ویتامین‌ کودکان 5 سی‌سی‌