نام عمومی:
Alligator Snapping Turtle ( الیگیتور اسنپینگ )


زیستگاه اصلی:
آمریکای شمالی

اندازه: در واقع بزرگترین لاک پشت آب های شیرین در جهان است که حداکثر اندازه اش به 26 اینچ / 66 سانتیمتر می رسد.

وزن: 100 کیلوگرم

رژیم غذایی: گوشتخوار . در واقع هر آنچه را که بتواند شکار کند می خورد مثل: بی مهره گان ، دوزیستان ، مارها و حتی لاک پشت های دیگر. حتی دیده شده که از لاشه جانوران هم تغذیه می کند.

طول عمر: بین 20 تا 70 سال در اسارت و در وحش بر این باورند که تا 150 سال عمر می کند.

تشخیص جنسیت: نرها جثه ای بزرگتر از ماده ها دارند.

سن تولید مثل: 12 سالگی

تعداد تخم ها: بین 10 تا 50 تخم که بعد از 100 تا 140 روز لاک پشت های کوچک متولد می شوند.