پومرانیانزها سرزنده و باهوشند.آنها همچنین مستقل و با اراده هستند.خیلی از مردم عاشق این سگهای پشمالو هستند. چهره ی خندان،چشمای بادومی تیره و بینی فرو رفته ای دارند.پومرانیان ها یا اسپیتز های کوتوله یکی از نژاد های کوچک سگ ها هستند.آنها سگ های خوبی برای بزرگسالان و نوجوانان هستند.اگر این سگ اسباب بازی به خوبی اجتماعی شده باشد میتواند با دیگر حیوانات خانگی باشد.آنها در هنگام گرفتن آموزش سرعت میتوانند ترفند های بساری را یاد بگیرند.در هنگام انتخاب یک پومرانیا توجه ویژه ای به چشمان و دندان های او بکنید.همچنین بهتر است برای برسی خط خونی برای مشکلات ارثی اقدام کنید.