این پیشی 2 هفته ای منهههه!البته بود
تابستون داشتمش.خیلی دختر آرومی بود.یکی از دوستای صمیمیم یه اتفاق بدی برای عزیزش افتاد خیلی افسرده شد . مدرسه هه شروع شده بود تصمیم گرفتم که بدمش به دوستم.
خلاصه اینکه همین