این گربه ماده 8 ماهه به همراه خواهرش متعلق به یکی از دوستان است که در مکانی کوچک بهمراه 5 گربه دیگه ازشون نگهداری میکنه. درضمن این دوست مرتب مشغول درمان گربه های خیابانی نیز میباشد، لذا مجبور به واگذاری این دو خواهر (باهم یا تکی) میباشد.
...گربه های مهربان و آرامی هستند و واکسن زده و دارای شناسنامه میباشند. خانم سپیده صاحب کنونی گربه ها هزینه عقیم سازی گربه را در ماه فروردین خودشان پرداخت خواهند کرد. درصورت تمایل به نگهداری با ایشان تماس بگیرید 09124109914