مدير كل حفاظت محيط زيست استان فارس: انقراض گونه هاي گياهي و جانوري غير طبيعي و نگران كننده است
مهندس ابراهيمي كارنامي مدير كل حفاظت محيط زيست فارس به مناسبت فرا رسيدن روز جهاني تنوع زيستي(اول خرداد ماه) گفت : امروزه اهميت حفظ تنوع زيستي و مناطق حفاظت شده براي همه جهانيان شناخته شده است انقراض گونه هاي گياهي و جانوري هرچند پديده اي طبيعي است اما روند انقراض غير طبيعي و نگران كننده است.

وي افزود: در وضعيت طبيعي در هر 400 سال يك گونه پستاندار و هر 200 سال يك گونه پرنده منقرض مي شود اما متاسفانه مستندات نشان مي دهد كه طي 400 سال گذشته اين روند چند برابر شده است.

ابراهيمي كارنامي به اهميت تنوع زيستي اشاره كرد و گفت : انسان هميشه نيازمند طبيعت است و براي ادامه حيات نياز است تا گونه هاي مختلف ژني ، گياهي و جانوري در طبيعتي بكر موجود باشند تا بتوان بعنوان يك بانك ژنتيكي براي رفع انواع احتياجات غذايي و دارويي و تحقيقاتي و علمي و پژوهشي مورد استفاده قرار گيرند.

وي ادامه داد: در جهت پاسخگويي به اين نياز بايستي كه بخشي از مناطق بكر و ارزشمند بعنوان مناطق حفاظت شده تحت حراست و حفاظت قرار گيرند و قطعا حفاظت از بسترهاي طبيعي در جهت منافع مردم صورت مي پذيرد ضمن اينكه نسلهاي آينده نيز حق بهره مند شدن از محيط زيست طبيعي و منابع ارزشمند آن را دارند .

مدير كل حفاظت محيط زيست فارس به جايگاه ارزشمند كشورمان در برخورداري از مهمترين مناطق زيست محيطي و تنوع زيستي اشاره كرد و گفت : ايران به لحاظ محيط زيست و برخورداري از تنوع گياهي و جانوري از جايگاه بالايي برخوردار است .

وي همچنين افزايش آگاهي و حساسيت مردمي نسبت به مسائل زيست محيطي را راهكاري مناسب جهت تغيير الگوهاي رفتاري و ترويج فرهنگ غني زيست محيطي اعلام كرد و گفت: در شرايطي كه فشار زيادي بر طبيعت وارد مي شود و مساله آلودگي به مرز بحران رسيده مي توان با بهره گير ي از نيروهاي فعال و علاقمند همكاري تشكلهاي زيست محيطي و ايجاد همكاري و مشاركت مردم از بسياري از اثرات سوء و مخرب كه باعث ايجاد لطمات جبران ناپذير به محيط زيست مي شود جلوگيري كرد.

ابراهيمي كارنامي حضور فعال شهروندان در تشكلهاي زيست محيطي را بسيار مثبت و ارزشمند ارزيابي كرد و اظهار داشت : موفق ترين روشها در بحث حفاظت از محيط زيست روشهايي هستند كه مردم نقش پر رنگي در حفاظت از محيط زيست خود دارند. حفاظت از محيط زيست بيانگر احساس مسئوليت تك تك آحاد جامعه و حفظ ارزشهاي كره زمين و نشانه احساس مسئوليت ما در برابر نسلهاي آينده و اداي دين به باورهاي اسلامي و انساني مي باشد.قطعا بدون همكاري با تشكلهاي زيست محيطي و نبود برنامه هاي آموزشي به اهدافمان دست نمي يابيم .

وي افزود: سازمانهاي مردم نهاد مي توانند با تاكيد بر غير دولتي و مردمي بودن خود نقش بسزايي در فعاليت هاي زيست محيطي و بويژه در ارتقاء فرهنگ زيست محيطي در جامعه داشته باشند و محيط زيست فارس آماده مشاركت و همكاري با اين قبيل سازمانها را دارد .

ابراهيمي كارنامي گفت: محيط زيست گستره وسيعي است كه براي حفظ و نگهداري آن به مشاركت همگان نياز است و اعضاي تشكل هاي مردمي سفيران محيط زيست در بين ساير افراد جامعه هستند و در بكارگيري افراد و ايجاد روحيه مشاركتي در حفظ محيط زيست نقش بسزايي را ايفا مي كنند خصوصا در حال حاضر كه مشكلات محيط زيست فرا منطقه اي شده و آلودگي آب ، هوا ، فاضلاب و منابع طبيعي را شاهديم مشاركت جدي تشكلهاي مردم نهاد بيشتر از هميشه احساس مي شود .